Fundusze Europejskie
Kariera – K-CUBED ENGINEERING

 

Aktualne wakaty:

Product Manager

Zadania w projekcie: Product Manager – osoba, która będzie zajmowała się: zbieraniem informacji o klientach i ich potrzebach, przygotowywaniem analiz o sytuacji rynkowej i trendach na rynku, opracowaniem i wykonaniem planów rozwoju produktu, wprowadzanie produktu na rynek oraz rozwijaniem i wdrażaniem strategii produktu , przygotowywaniem planów sprzedaży, kontrolowaniem pozycji konkurentów na rynku oraz analizowaniem ich produktów, tworzeniem analiz finansowych dla produktu, przewidywaniem wad produktu i wypracowaniem rozwiązań dla problemów, ponoszeniem odpowiedzialności za sukcesy i porażki swoich produktów. Osoba ta będzie również odpowiadała na promocję i sprzedaż produktu i kontakt z klientem Wymagania: min.5-letnie doświadczenie w marketingu, handlu i kontakcie z klientem, znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, umiejętność zarządzania cyklami sprzedaży i cyklami życia produktu, doświadczenie w prowadzeniu projektów start-upowych, wiedza z zakresu projektów w branży metalowo-maszynowej. Ponadto Product manager musi być otwarty na ludzi i posiadać gruntowną wiedzę z obsługi komputera. – forma zatrudnienia: umowa o pracę – wysokość zaangażowania: pełny etat.

 

CV prosimy przesyłać na adres: office@k-cubed.pl

Automatyczna znakowarka części wykrawanych: Urządzenie przeznaczone do integracji z istniejącą maszyną wykrawającą. Wykrawanie i oznaczanie elementów na pojedynczym stanowisku. Programy na znakowarkę generowane z plików wykonawczych wykroju blach (automatyczne generowanie oznaczeń). Nanoszenie oznaczeń na elementy umożliwia integrację produkcji z informatycznymi systemami zarządzania (oferowanie software’u jako produktu komplementarnego). Znakowanie bez ingerencji w materiał.

Kontakt z K-Cubed