Fundusze Europejskie
Michał Krakowski-Turkiewicz – K-CUBED ENGINEERING

Michał Krakowski-Turkiewicz

  • odpowiedzialny za część automatyczną i dobór komponentów automatyki
  • odpowiedzialny za część elektryczną
  • odpowiedzialny za software
  • m.krakowski@k-cubed.pl

  • 785716604

section-25435f3
Automatyczna znakowarka części wykrawanych: Urządzenie przeznaczone do integracji z istniejącą maszyną wykrawającą. Wykrawanie i oznaczanie elementów na pojedynczym stanowisku. Programy na znakowarkę generowane z plików wykonawczych wykroju blach (automatyczne generowanie oznaczeń). Nanoszenie oznaczeń na elementy umożliwia integrację produkcji z informatycznymi systemami zarządzania (oferowanie software’u jako produktu komplementarnego). Znakowanie bez ingerencji w materiał.

Kontakt z K-Cubed