Fundusze Europejskie
Piotr Karcz – K-CUBED ENGINEERING

Piotr Karcz

  • główny odpowiedzialny za realizację projektu
  • odpowiedzialny za część mechaniczną, w szczególności obsługa konstrukcyjna
  • odpowiedzialny za marketing oraz kontakt z potencjalnymi klientami w Polsce i za granicą
  • office@k-cubed.pl

  • 606522744

section-25435f3
Automatyczna znakowarka części wykrawanych: Urządzenie przeznaczone do integracji z istniejącą maszyną wykrawającą. Wykrawanie i oznaczanie elementów na pojedynczym stanowisku. Programy na znakowarkę generowane z plików wykonawczych wykroju blach (automatyczne generowanie oznaczeń). Nanoszenie oznaczeń na elementy umożliwia integrację produkcji z informatycznymi systemami zarządzania (oferowanie software’u jako produktu komplementarnego). Znakowanie bez ingerencji w materiał.

Kontakt z K-Cubed