Fundusze Europejskie
Paper products – K-CUBED ENGINEERING
section-6be5dd5
founder
https://k-cubed.pl/wp-content/uploads/2020/11/photo-1462622437620-30b99c08d621-e1605540080450-601x716.jpg

Paper Products

Grandbox paper inc

Manufacturing and shipping a product from start to finish is not a simple task. Depending on the kind of business you are in, you might find yourself shipping full pallets on a regular basis. If so, it’s time to ask yourself an important question: is your packaging as efficient as possible?

It Includes

  • Superior precise quality packaging
  • Precise control of paper variables
  • Free of imperfections
  • Great recycling abilities
section-07951d4

Mig Packaging

We bring everything needed, including a special machinery for packaging
Automatyczna znakowarka części wykrawanych: Urządzenie przeznaczone do integracji z istniejącą maszyną wykrawającą. Wykrawanie i oznaczanie elementów na pojedynczym stanowisku. Programy na znakowarkę generowane z plików wykonawczych wykroju blach (automatyczne generowanie oznaczeń). Nanoszenie oznaczeń na elementy umożliwia integrację produkcji z informatycznymi systemami zarządzania (oferowanie software’u jako produktu komplementarnego). Znakowanie bez ingerencji w materiał.

Kontakt z K-Cubed